HEP donacija 2021.

Udruga je 20.05.2021. godinu dobila donaciju od HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE D.D. u iznosu od 10.000,00 kuna za provedbu projekta KREARTA
Projekt Krearta obuhvaća kreativne radionice bez naknade za 10 djece dobi od 8 do 12 god. Ciljna skupina su djeca iz višečlanih obitelji, djeca iz jednoroditeljskih obitelji te iz onih obitelji u kojima nema zaposlenih članova. Projekt je osmišljen u svrhu kreativnog razvoja i učenja prihvatljivih oblika ponašanja kroz igru i stvaranje.

Učinci/dobrobiti: kreativni razvoj, socijalno uključivanje, razvoj socijalnih vještina, učenje prihvatljivog načina rješavanja sukoba, poticanje razvoja tolerancije i rada u grupi Usklađenost: Nacionalna strategija za prava djece u RH za razdoblje 2014.g.-2020.g. navodi: Uz obrazovanje, aktivnosti u slobodno vrijeme, kultura, sudjelovanje u školskim i sportskim aktivnostima predstavljaju jednu od glavnih dimenzija djetetovog života. Konvencija o pravima djeteta, člankom 31. priznaje djetetu pravo na odmor i slobodno vrijeme, igru i rekreacijske aktivnosti primjerene njegovoj dobi, kao i na slobodno sudjelovanje u kulturnom životu i umjetnostima.

Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti RH 2014.-2020. prepoznaje djecu i mlade kao jednu od četiri skupine u najvećem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Kroz aktivnosti za ciljanu skupinu projekt je u skladu sa dokumentom Europska platforma za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti .Preporuka europske komisije o ulaganju u djecu ističe dječje pravo sudjelovanja podržavanjem sudjelovanja sve djece u igri, rekreaciji, sportskim i kulturnim aktivnostima, odnosno neformalnim mogućnostima učenja izvan školskog konteksta.

Strategija Vijeća Europe za prava djeteta 2016.-2021. navodi: prema Eurostatu, djeca spadaju u dobnu skupinu koja je izložena najvećem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Navodi se da se djeca koja žive u siromaštvu osjećaju isključeno i stigmatizirano. Manje je vjerojatno za njih nego za njihove bolje stojeće vršnjake da će biti uspješna u školi, da će biti zdrava i da će kasnije u životu ostvariti svoj puni potencijal.